Gas- en waterleidingen

 
Gasinstallaties worden vakkundig door ons aangelegd volgens aansluitvoorwaarden, vastgesteld door Regeling Erkening Gastechnisch Installateur (REG) Zowel nieuwe als oude gasinstallaties worden na oplevering op dichtheid beproefd d.m.v. controle met geijkte apparatuur.

Drinkwaterinstallaties worden door ons bedrijf vakkundig aangelegd volgens aansluitvoorwaarden, vastgesteld door Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven (VEWIN). Ook de nieuwe en oude drinkwaterinstallaties worden na oplevering op dichtheid beproefd d.m.v. controle met geijkte apparatuur.
x